Privacy statement

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 8 april 2020

Bij bezoek aan de website van fietstechniek 't Mannetje kunnen er gegevens van u worden verwerkt. Bijvoorbeeld via e-mailformulieren of invulformulieren (o.a. blog-reactie, gastenboek-reactie, vacature-reactie, etc). Wij waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u zelf een informatieverzoek doet. Uw persoonsgegevens worden door ons beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Cookies Onze website maakt geen gebruik van tracking-cookies of advertentie-cookies. Google Analytics Wel kan het zijn dat deze website gebruik maakt van Google Analytics. Hoe Google omgaat met gegevens die via Analytics worden verzameld kunt u hier bekijken. Websites van derden Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links, Social Media of andere media kunnen worden bezocht. Wijzigingen Privacy Statement Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging

Om uw ervaring op deze website zo veilig mogelijk te maken, gebruiken wij een versleutelde SSL verbinding. Hierdoor worden jouw gegevens versleuteld verzonden.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

 • het laten corrigeren van fouten

 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

 • intrekken van toestemming

 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

CycleSoftware:

We werken met het geautomatiseerde kassa-en bestelsysteem CycleSoftware. Uw persoonlijke gegevens worden middels dit pakket verwerkt.

Hieronder volgt de privacyverklaring vanuit Cycle software:

Privacyverklaring CycleSoftware B.V.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018

Via de website van CycleSoftware B.V. (hierna: CycleSoftware) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. CycleSoftware acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden CycleSoftware persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • CycleSoftware om uitdrukkelijke toestemming vraagt om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • CycleSoftware je gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer CycleSoftware daar wettelijk toe verplicht is;
 • CycleSoftware passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat CycleSoftware dit ook eist van partijen die in opdracht van CycleSoftware persoonsgegevens verwerken;
 • CycleSoftware je recht om jouw persoonsgegevens op aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, respecteert.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken en met welke doelen en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens Bij het bezoeken van onze website, het aanmaken van een account, het starten van een proefperiode, het aanvragen van informatie, het invullen van de contactpagina, of via andere functies van onze website, laat je bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heb je ook gegevens telefonisch aan ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jouw worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige contactgegevens;
 • Inloggegevens;
 • Betaalgegevens;
 • IP-adres;
 • Kvk-nummer en btw-nummer;
 • Overige gegevens die je aan ons verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot onze website www.cyclesoftware.nl;
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • Het aanbieden van onze services en diensten;
 • Het afhandelen van je bestelling via de CS webshop;
 • Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
 • Het opnemen van telefonisch contact aangaande de proefperiode;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • Het op de hoogte houden van ontwikkelen rondom onze producten en diensten.

Beveiliging van persoonsgegevens Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo maken wij gebruik van strikte veiligheidsprocedures en toegangscontrole. CycleSoftware maakt daarnaast gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie tussen jouw en de website wordt afgeschermd. In de Verwerkersovereenkomst vind je meer informatie over beveiligingsmaatregelingen over informatie die je opslaat in onze applicaties.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen Wij gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. Wij maken gebruik van de volgende softwarepakketten: Freshdesk ticketsysteem, Twinfield boekhoudsoftware, Office365 e-mailprogramma en SendinBlue e-mail marketing.

Cookies Op de website van CycleSoftware wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door CycleSoftware zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Via de helpfunctie van de browser kun je achterhalen waar je de cookies kunt uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Onze website maakt gebruik van cookies van/voor de volgende partijen:

Google Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van Google, als deel van Google Analytics. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken en op welke wijze onze bezoekers via de Google-zoekmachine op onze website terecht komen.

Wij hebben met Google verschillende afspraken gemaakt om jouw persoonsgegevens te beschermen, zo:

 • hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld;
 • hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • worden de laatste cijfers van je IP-adres gemaskeerd.

Youtube van Google Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van YouTube, zodra een embedded video wordt bekeken.

Wij hebben verder geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt via onze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan meerdere raamwerken van zelfregulering, waaronder het EU-US Privacy Shield Framework. Ga naar de Privacy Shield website voor meer informatie over het EU-US Privacy Shield-programma en om de certificering van Google te bekijken.

Facebook Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van Facebook, zodra een Facebook plugin wordt geladen (op de portal-pagina).

Wij hebben verder geen invloed op het gebruik van de data door Facebook en/of derden. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Facebook verzamelt via onze website wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan meerdere raamwerken van zelfregulering, waaronder het EU-US Privacy Shield Framework. Ga naar de Privacy Shield website voor meer informatie over het EU-US Privacy Shield-programma en om de certificering van Facebook te bekijken.

Websites van derden De privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren je om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat je deze websites bezoekt, of daar persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer onze online dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens CycleSoftware B.V. Raadhuisplein, 1c 5388GM Nistelrode info@cyclesoftware.nl 0733030050


Contactgegevens 

Fietstechniek 't Mannetje

Phoenixstraat 10

2011 KC Haarlem

023-5407076

info@tmannetje.nl

tmannetje.nl