Privacy statement

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 3 mei 2018

Bij bezoek aan de website van fietstechniek 't Mannetje kunnen er gegevens van u worden verwerkt. Bijvoorbeeld via e-mailformulieren of invulformulieren (o.a. blog-reactie, gastenboek-reactie, vacature-reactie, etc). Wij waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u zelf een informatieverzoek doet. Uw persoonsgegevens worden door ons beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Cookies Onze website maakt geen gebruik van tracking-cookies of advertentie-cookies. Google Analytics Wel kan het zijn dat deze website gebruik maakt van Google Analytics. Hoe Google omgaat met gegevens die via Analytics worden verzameld kunt u hier bekijken. Websites van derden Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links, Social Media of andere media kunnen worden bezocht. Wijzigingen Privacy Statement Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging

Om uw ervaring op deze website zo veilig mogelijk te maken, gebruiken wij een versleutelde SSL verbinding. Hierdoor worden jouw gegevens versleuteld verzonden.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

  • het laten corrigeren van fouten

  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

  • intrekken van toestemming

  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens 

Fietstechniek 't Mannetje

Spaarnwouderstraat 3

2011 AA Haarlem

023-5407076

info@tmannetje.nl