Hieronder staan onze algemene voorwaarden zoals deze eveneens zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder KvK nummer: 81327323

Algemene Voorwaarden t Mannetje Fietstechniek B.V.

Voorwaarden prijzen op de website van 't Mannetje:

Er wordt ten alle tijden naar gestreefd, om alle genoemde prijzen van fietsen en accessoires die op deze website staan vermeld zijn, zoveel mogelijk gelijk te houden met de prijzen zoals die in de winkel gelden. Er kan echter geen aanspraak worden gemaakt op afwijkende prijzen dan die gelden in de winkel. De prijzen zoals die in de winkel gelden zijn leidend. 

Deze website is geen webshop. 

Tevens kunnen alle getoonde afbeeldingen van fietsen en accessoires afwijken van de huidige kleuren en configuraties.